Ostré zaslání e-mailu (mobilní rozhlas)-on air

Ukončení služeb pojízdné prodejny

Vážení občané, pojízdná prodejna ukončila  jednostranně svou činnost z důvodu klesajícího zájmu našich obyvatel o tuto službu.