Mobilní rozhlas-ON AIR

Prodloužení splatnosti poplatku za odpady a psy

 

Prodloužení splatnosti poplatku za odpady a psy


Obecní úřad Dubičné sděluje, že termín splatnosti  poplatku za psa a za komunální odpad

(poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů)

se posunuje z 31. března na 30. června 2020.

 

Obecní úřad