Mobilní rozhlas-ON AIR

Provoz knihovny v Dubičném

Běžný provoz veřejných knihoven byl vládním nařízením po dobu karantény zakázán.

Pracovnice v knihovně paní Zdeńka Maňhalová nabízí za stávajících přísných hygienických podmínek a po předchozí telefonické domluvě ( 603 884 532) místním čtenářům individuální návštěvu  knihovny a to kterýkoli den v týdnu.