Příspěvky do mobilního rozhlasu

Ukončení služeb pojízdné prodejny

Vážení občané, pojízdná prodejna ukončila  jednostranně svou činnost z důvodu klesajícího zájmu našich obyvatel o tuto službu.