Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2020

Projekt "Modernizace sálu obecní restaurace"

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020 jsme realizovali projekt Modernizace sálu obecní restaurace. Cílem projektu bylo pořídit nové stoly a židle do sálu obecní restaurace. Celkové náklady projektu byly 217 626,50 Kč, dotace od Jihočeského kraje činila 116 000 Kč.

Projekt "Modernizace sálu obecní restaurace"