2020

V květnu 2020 se zasedání ZO Dubičné nekonalo