2020

V říjnu 2020 se zasedání ZO Dubičné nekonalo