2021

V březnu 2021 se zasedání ZO Dubičné nekonalo