2021

V lednu 2021 se zasedání ZO Dubičné nekonalo