Úřední deska-archiv

Koronavirus-16.3.2020

 

Na obecní e-mail přicházejí různá nařízení vlády, vyhlášky a doporučení. Přicházejí se zpoždění a často již neaktuální. Text je psán  úřenicky a dosti nesrozumitelně. Není tam nic konkrétního, co by obcím naší velikosti bylo ukládalo jako povinnost či doporučení.

Proto je třeba sledovat sdělovací prostředky a internet, kde jsou zprávy a nařízení nejaktuálnější.

Úkolem obecního úřadu je postarat se vhodným způsobem o občany dříve narozené, pokud  nemají potomky či jiné příbuzné.  Proto jsem některé takové občany kontaktoval. Aktivní osamělá paní ze Samot mi sdělila, že je v pohodě a že má zajištěn dovoz potravin od Fondu Jihočeských nadějí.

Fond Jihočeských nadějí  zajištuje rozvoz potravin v našem regionu pro osoby starší šedesáti let. Tel. 722 233 500, 721 015 340. Objednávky potravin PO-NE  od 8:00 do 15:00, závoz potravin  pak  PO-NE od 12:00 do 19:00 hod. Má ovšem omezené kapacitní možnosti.

Restaurace „U Žáby“ - rozvoz  či prodej obědů „přes okno“ nebude zatím prováděn pro  nedostatek  plastových nádob (obalů) na jejich přepravu.

Avizované vepřové hody „U Žáby“ se nekonají.

Důležitá tel. čísla:

Infolinka SZÚ 724 810 106-nonstop

Pohotovostní linka Hygienické stanice Jč kraje 736 514 386 (od 7:00 do 19:00)

Omezení provozu obecního úřadu.

Žádáme naše občany, aby se obraceli na obecní úřad pouze v nejnutnějších a neodkladných případech, nejlépe po telefonické domluvě. Telefonní čísla jsou na našich internetových stránkách.

Pokud se něco bude konkrétně týkat naší obce, budete neprodleně informováni.

Je třeba tuto těžkou dobu trpělivě přečkat a úzkostlivě dodržovat všechna nařízení a doporučení  orgánů státní správy.

Starosta