Úřední deska-archiv

Otevření sběrného dvora

Od soboty 11.4.2020 bude opětovně otevřen sběrný dvůr v Dubičném za dále uvedených podmínek.

Je nutné použití roušky  nebo něčeho podobného, co zakrývá  ústa a nos. Dále nutno udržovat náležité rozestupy mezi jednotlivými návštěvníky a patřičný odstup od obsluhy dvora.