Pokyny pro uživatele vleku

Pokyny pro uživatele vleku

Pokyny pro uživatele velkého lyžařského vleku

            Vstup do prostoru nástupiště je dovolen jen na pokyn obsluhy.

            Nástup mimo nástupiště je zakázán.

            Jízda na vlečném zařízení je povolena 1 lyžaři. Jízda dospělé osoby s dítětem je  dovolena jen, jsou-li oba lyžaři.

            Není dovoleno jezdit mimo vyjetou stopu.

            Jízdní dráha končí před horní hranicí. Místo je označeno informační tabulí.

            Opustit jízdní dráhu mimo uvedené místo je povoleno jen v případě pádu nebo jiné

            nehody. Po odpojení z vlečného zařízení ihned opusťte jízdní dráhu.

            Vlek smějí používat samostatně pouze osoby schopné samostatné jízdy na lyžích.

            Osobám pod vlivem omamných látek je vstup do prostoru vleku zakázán.

            Lyžař uchopí závěs v nejpříhodnějším místě. Obě hole drží v levé ruce.

            Po uchopení vlečného zařízení vsuňte tyč mezi nohy.

            Před startem se mírně předkloňte, kolena napněte.

            Ve výstupišti pouštějte vlečné zařízení ve směru s lanem.

            Na výstupišti ihned uvolněte místo dalšímu lyžaři.             

Je zakázáno podjíždět pod vlekem na druhou stranu.

           

Pokyny pro uživatele dětského lyžařského vleku

            Dětský vlek je určen pouze pro děti.

            Lyžař musí mít permanentku umístěnou na viditelném místě.