Dotace / Projekty

Projekt „Chodník Dubičné – Rudolfov“

Projekt „Chodník Dubičné – Rudolfov“

Projekt „Chodník Dubičné – Rudolfov“

je spolufinancován Evropskou unií


 

Tento projekt byl předložen v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, skrze výzvu č. 6 Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s.

Předmětem projektu je zajištění bezpečnosti pěší dopravy v projektem dotčeném území mezi obcemi Dubičné a Rudolfov. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou nového chodníku, díky čemuž vznikne celistvá a bezpečná trasa pro pěší dopravu mezi obcemi. Projekt významnou měrou přispěje ke zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci a bezpečnosti pěší dopravy.


 

V obci Dubičné, ale i Rudolfově, došlo k vytvoření bezpečného pěšího propojení obcí. Projektem realizovaný chodník je přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a to v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Realizací projektového záměru je zajištěna dlouhodobá bezpečnost pěší dopravy v této části území, které je využívané zejména při cestách do školy, zaměstnání či službami mezi obcemi. Navíc vzniknou předpoklady k podpoře pěší dopravy na úkor automobilové – zejména individuální dopravy a dopravy na krátkou vzdálenost. Též došlo k realizaci bezpečnostních prvků – míst pro přecházení, čímž došlo k vyšší bezpečnosti chodců při přecházení místní komunikace. Bylo realizováno též vhodné a odpovídající veřejné osvětlení pro vyšší bezpečnost pěší dopravy (které nahradilo stávající nevyhovující osvětlení úseku).

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.