Výzva Jihočeského kraje

Podpora pro poživatele důchodu

Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:

 • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu prostřednictvím obce. 

Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word) nebo
 • potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
06-potvrzeni-uradu-prace-1-.pdf 127.6 Kb
potvrzeni-konecna-finalni-podoba-doplneni-prace-3-.docx 27.2 Kb
priloha-k-zadosti-dp-osvc-4-1-.pdf 81.1 Kb
priloha-k-zadosti-dp-osvc-4-1-.xlsx 19.5 Kb
zadost-o-podporu-my-v-tom-jihocechy-nenechame-ii-duchodci-spolecna-zadost-4.pdf 90.2 Kb
zadost-o-podporu-my-v-tom-jihocechy-nenechame-ii-duchodci-spolecna-zadost-4.xlsx 33.2 Kb
zadost-o-podporu-my-v-tom-jihocechy-nenechame-ii-sam-duchodce-4.pdf 80.3 Kb
zadost-o-podporu-my-v-tom-jihocechy-nenechame-ii-sam-duchodce-4.xlsx 32.4 Kb

Podpora pro rodiny s dětmi do 3, resp. 8 let věku

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:

 • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Výše podpory na jednotlivce činí 4 000 Kč.

Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím obce.

Spolu s vyplněnou žádostí o podporu (Excel) alespoň jeden z následujících dokladů:

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení  formulář potvrzení (Word),
 • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě formulář potvrzení (Word)
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
06-potvrzeni-uradu-prace-.pdf 127.6 Kb
potvrzeni-konecna-finalni-podoba-doplneni-prace-1-.docx 27.2 Kb
potvrzeni-konecna-finalni-podoba-doplneni-prace-2-.docx 27.2 Kb
potvrzeni-konecna-finalni-podoba-doplneni-prace.docx 27.2 Kb
priloha-k-zadosti-dp-osvc-4.pdf 81.1 Kb
priloha-k-zadosti-dp-osvc-4.xlsx 19.5 Kb
zadost-o-podporu-my-v-tom-jihocechy-nenechame-ii-0-3-4.pdf 91.7 Kb

Žádost o příspěvek z dotačního programu "My v tom Jihočechy nenecháme II"

Žádat je možné o podporu pro:

 • rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let věku pobírajících příspěvek na péči,
 • poživatele důchodu.

Žádost se podává na obecním úřadě Dubičné (Dubičné 15), nejpozději do 31. 12. 2022!

Podrobné informace k programu jsou dostupné na webu krajského úřadu Jihočeského kraje https://myvtomjihocechynenechame.cz/