Rozvoj obce

Výstavba hasičské zbrojnice

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2023

Dne 22.ledna 2024 byla zahájena stavba hasičské zbrojnice. Stavba je realizovaná za finanční podpory Jihočeského kraje.


Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2023

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2023

 

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2023 jsme realizovali projekt . Cílem projektu bylo opravit, resp. vyměnit okna a dveře v kulturním zařízení obce. Okna i dveře byla více než 30letá a v havarijním stavu Celkové náklady projektu byly 282 669 Kč, dotace od Jihočeského kraje činila 114 000 Kč.


Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2022

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2022 jsme realizovali projekt Měřiče rychlosti v obci Dubičné. Cílem projektu bylo pořídit 4 měříče rychlosti - dva do Velkého Dubičného a dva do Malého Dubičného. Celkové náklady projektu byly 283 261 Kč, dotace od Jihočeského kraje činila 148 000 Kč.


Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje vyhlásilo na svém říjnovém zasedání Program obnovy venkova 2021
V rámci Programu obnovy venkova jsme podali dvě žádosti. Z Opatření 1 Dotace na projekt obce jsme podali projekt Modernizace obecní klubovny, I. etapa s celkovými náklady 268 766 Kč. Dotace od Jihočeského kraje činí 108 000 Kč.
Z Opatření 2 Dotace z úroků z úvěru jsme podali projekt na úroky z úvěru na kanalizaci v úseku Malé Dubičné - Samoty, který stále splácíme. Úroky v roce 2021 činily 12 399 Kč. Dotace může tvořit 80 % z této splátky, takže jsme získali od krajského úřadu příspěvek ve výši 10 000 Kč.

 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021


Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné

Obec Dubičné získala dotaci 750 000 Kč na projekt CZ.05.3.29//0.0/0.0/17_069/0007570 Zkvalitnění nakládání s odpady v rámci které nakoupí kontejnery na separovaný odpad, štěpkovač a vybuduje nové stání pro kontejnery na separovaný odpad na Malém Dubičném. O průběhu realizace vás budeme informovat v obecním zpravodaji.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje vyhlásilo na svém říjnovém zasedání Program obnovy venkova 2020.
V rámci Programu obnovy venkova jsme podali tři žádosti. Z Opatření 1 Dotace na projekt obce jsme podali projekt Modernizace obecních prostor a jejich vybavení s celkovými náklady 280 000 Kč a druhý projekt Modernizace sálu obecní restaurace s celkovými náklady 210 000 Kč. Dotace od Jihočeského kraje by měla činit 60 %.
Z Opatření 2 Dotace z úroků z úvěru jsme podali projekt na úroky z úvěru na kanalizaci v úseku Malé Dubičné - Samoty, kterou stále splácíme. Úroky budou v příštím roce činit 24 500 Kč. Dotace může tvořit 70 % z této splátky, takže jsme požádali o dotaci ve výši 17 000 Kč.