Rozvoj obce

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje vyhlásilo na svém říjnovém zasedání Program obnovy venkova 2021
V rámci Programu obnovy venkova jsme podali dvě žádosti. Z Opatření 1 Dotace na projekt obce jsme podali projekt Modernizace obecní klubovny, I. etapa s celkovými náklady 268 766 Kč. Dotace od Jihočeského kraje činí 108 000 Kč.
Z Opatření 2 Dotace z úroků z úvěru jsme podali projekt na úroky z úvěru na kanalizaci v úseku Malé Dubičné - Samoty, který stále splácíme. Úroky v roce 2021 činily 12 399 Kč. Dotace může tvořit 80 % z této splátky, takže jsme získali od krajského úřadu příspěvek ve výši 10 000 Kč.

 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021


Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné

Obec Dubičné získala dotaci 750 000 Kč na projekt CZ.05.3.29//0.0/0.0/17_069/0007570 Zkvalitnění nakládání s odpady v rámci které nakoupí kontejnery na separovaný odpad, štěpkovač a vybuduje nové stání pro kontejnery na separovaný odpad na Malém Dubičném. O průběhu realizace vás budeme informovat v obecním zpravodaji.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje vyhlásilo na svém říjnovém zasedání Program obnovy venkova 2020.
V rámci Programu obnovy venkova jsme podali tři žádosti. Z Opatření 1 Dotace na projekt obce jsme podali projekt Modernizace obecních prostor a jejich vybavení s celkovými náklady 280 000 Kč a druhý projekt Modernizace sálu obecní restaurace s celkovými náklady 210 000 Kč. Dotace od Jihočeského kraje by měla činit 60 %.
Z Opatření 2 Dotace z úroků z úvěru jsme podali projekt na úroky z úvěru na kanalizaci v úseku Malé Dubičné - Samoty, kterou stále splácíme. Úroky budou v příštím roce činit 24 500 Kč. Dotace může tvořit 70 % z této splátky, takže jsme požádali o dotaci ve výši 17 000 Kč.