Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2020

Projekt "Dotace na úroky z úvěru na kanalizaci Dubičné II. etapu, Malé Dubičné a Samoty"

Projekt "Modernizace sálu obecní restaurace"

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020 jsme realizovali projekt Dotace na úroky z úvěru na kanalizaci Dubičné II. etapu, Malé Dubičné a Samoty. Cílem projektu bylo finančně ulehčit obci při splácení úroků z úvěru na kanalizaci. Celkové náklady projektu byly 24497,38 Kč, dotace od Jihočeského kraje činila  7000 Kč.

 


Projekt "Modernizace obecního úřadu"

Projekt "Modernizace sálu obecní restaurace"

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020 jsme realizovali projekt Modernizace sálu obecní restaurace. Cílem projektu bylo pořídit nové podlahy, klimatizaci a dovybavit úřad výpočetní technikou. Celkové náklady projektu byly 263 0650 Kč, dotace od Jihočeského kraje činila 146 000 Kč.

 


Projekt "Modernizace sálu obecní restaurace"

Projekt "Modernizace sálu obecní restaurace"

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020 jsme realizovali projekt Modernizace sálu obecní restaurace. Cílem projektu bylo pořídit nové stoly a židle do sálu obecní restaurace. Celkové náklady projektu byly 217 626,50 Kč, dotace od Jihočeského kraje činila 116 000 Kč.

Projekt "Modernizace sálu obecní restaurace"