Knihovna

Obecní knihovna Dubičné

Hodiny pro veřejnost:  Každé úterý od 18:00 do 20:00 hod.

Adresa: Dubičné 15, budova obecního úřadu, I. patro

Odpovědná osoba: Zdeňka Maňhalová

e-mail: knihovna.dubicne@seznam.cz

 

Počet knih : 2051 ks,

z toho 920 ve vlastním fondu a  1131 dočasně zapůjčeno Vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích.

Počet se stále mění.

 

https://dubicne.knihovnybudejovicka.cz

Na výše uvedeném odkazu může každý nahlédnout do našeho knižního katalogu.