Úřední deska
Oznámení o době a volbě konání II. kola volby prezidenta republiky
Chodník Dubičné-Rudolfov
Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Dubičné na rok 2024, 2025

Připomínky k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu mohou občané uplatnit písemně do 19. 12. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.


Úplné znění ÚP Obce Dubičné-k 9/2022
Volby prezident České republiky 2023 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Úřední deska - archiv změn