Úřední deska-archiv
Název, anotace
20.5.2024 Zveřejnění žaloby na Obec Dubičné
20.5.2024 Přerušení dodávky el. energie 22.5.2024
13.5.2024 Program-zasedáni-ZO-20.4.2024
21.4.2024 Záměr směny pozemků s Marcelem Trochtou
18.4.2024 Záměr směny pozemků s Evou Koukolovou
25.3.2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 18.3.2024
25.3.2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 18.3.2024
22.3.2024 Nová zelená úsporám
11.3.2024 Veřejná vyhláška ÚS1
11.3.2024 Program-zasedani-ZO-18.3.2024
10.1.2024 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Dubičné
27.12.2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 18.12.2023
11.12.2023 Program-zasedani-ZO-18.12.2023
30.11.2023 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Dubičné na rok 2025, 2026
30.11.2023 Návrh rozpočtu obce Dubičné na rok 2024
23.11.2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 30.10.2023
23.10.2023 Program-zasedani-ZO-30.10.2023
18.9.2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 11.09.2023
4.9.2023 Program-zasedani-ZO-11.9.2023
30.6.2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 19.06.2023
12.6.2023 Program-zasedani-ZO-19.6.2023
27.5.2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2022 dobrovolného svazku obcí Budějovicko - Sever
24.5.2023 Návrh závěrečného účtu obce Dubičné za rok 2022
10.5.2023 Porovnání výpočtu vodného a stočného se skutečností 2022
28.4.2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 11.04.2023
14.4.2023 Změna silničního provozu u dálnice D3- křižovatka Hlinsko
12.4.2023 Vyhláška vydání 4. změny ÚP Obce Dubičné
4.4.2023 Program-zasedani-ZO-11.4.2023
6.2.2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 30.1.2023
6.2.2023 Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 23.1.2023
28.1.2023 Výsledek hlasování ve volebním okrsku Dubičné - volba prezidenta republiky, 2. kolo
23.1.2023 Program-zasedani-zo-30.1.2023.
18.1.2023 Oznámení o době a volbě konání II. kola volby prezidenta republiky
14.1.2023 Výsledek hlasování ve volebním okrsku Dubičné
6.1.2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 19.12.2022
4.1.2023 Chodník Dubičné-Rudolfov
28.12.2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
12.12.2022 Program-zasedani-zo-19.12.2022.
30.11.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023
30.11.2022 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Dubičné na rok 2024, 2025

Připomínky k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu mohou občané uplatnit písemně do 19. 12. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

29.11.2022 Volby prezident České republiky 2023 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
23.11.2022 Navrh rozpoctu na rok 2023_svazku obci Budejovicko-Sever
23.11.2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 7.11.2022
31.10.2022 Program-zasedani-zo-7.11.2022
24.10.2022 Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce
11.10.2022 Hromadná revize hromosvodů
10.10.2022 Program ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva Obce Dubičné-17.10.2022.pdf
26.9.2022 Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Dubičné v roce 2022
18.9.2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 7.9.2022
31.8.2022 Program-zasedani-zo-7.9.2022
24.8.2022 Volby do Zastupitelstev obcí 2022 - První zasedání okrskové volební komise
16.8.2022 Záměr směny pozemků
13.8.2022 Volby do Zastupitelstev obcí 2022 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
9.8.2022 Volby do Zastupitelstev obcí 2022 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
9.8.2022 Vyhláška-měření rychlosti Dubičné
5.8.2022 Veřejné projednání změny č.4 ÚP Dubičné
2.8.2022 Úplné znění ÚP Obce Dubičné-k 9/2022
2.8.2022 Veřejná vyhláška - vydání zm. č. 1 ÚP
14.7.2022 Záměr prodeje pozemku - Pouzar Václav
27.6.2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 20.6.2022
7.6.2022 Program-zasedani-zo-20.6.2022
31.5.2022 Sečení travnatých ploch
26.5.2022 Zápis-23.5.2022.docx
16.5.2022 Program-zasedani-zo-23.5.2022.
15.4.2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dubičné ze dne 11.04.2022
14.4.2022 Záměr směny pozemků - Manželé Bednářů - Obec Dubičné - Pouzar Jan
4.4.2022 Program zasedání ZO-11.4.2022
2.4.2022 Veřejné projednání-územní rozvoj JčK-vyhláška
29.3.2022 Stanovení místní úpravy provozu na silnici 0341-III-M.Dubičné
29.3.2022 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje
29.3.2022 Oznámení
21.2.2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 14.02.2022
15.2.2022 Ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Dubičné
11.2.2022 Záměr obce směnit pozemky
7.2.2022 Program zasedání ZO-14.2.2022
2.2.2022 Ověřování podpisů a listin
26.1.2022 Záměr obce směnit pozemky
7.1.2022 Změna dopravního značení-Malé Dubičné
6.1.2022 Rebonitace půd-Malé Dubičné
1.1.2022 Ceny vodného a stočného na rok 2022
31.12.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 20.12.2021
26.12.2021 Nařízení Státní veterinární správy_SVS_Č. Budějovice
13.12.2021 Žádost finančního úřadu
13.12.2021 Program zasedání ZO-20.12.2021
1.12.2021 Zahájení aktualizace BPEJ-SPU_441931_2021
24.11.2021 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Dubičné na rok 2023,2024
24.11.2021 Návrh rozpočtu Obce Dubičné na rok 2022
23.11.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 15.11.2021 - stanovisko obce k uzavření silnice III-0341
22.11.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 15.11.2021
8.11.2021 Program-zasedání zastupitelstva obce-15.11.2021
19.10.2021 Platné znění územního plánu obce po změnách č.2 a č.3
19.10.2021 Veřejná vyhláška - vydání zm. č. 3 územního plánu obce Dubičné
18.10.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 13.10.2021
6.10.2021 Program-zasedání ZO-13.10.2021
21.9.2021 Přerušení dodávky el. proudu v části Velkého Dubičného a na Malém Dubičném.pdf
17.9.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 6.9.2021
30.8.2021 Program-zasedání ZO-6.9.2021
25.8.2021 Chodník Dubičné- Rudolfov
29.7.2021 Opakované veřejné projednání změny ÚP č.1 dne 1.9.2021
29.7.2021 Bezproudí Malé Dubičné 5.8.21
28.6.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 21.6.2021
14.6.2021 Program-zasedání ZO-21.6.2021
6.6.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 31.5.2021
2.6.2021 Návrh závěrečného účtu obce Dubičné za rok 2020
31.5.2021 Program-zasedání ZO-31.5.2021
31.5.2021 Program-zasedání ZO-31.5.2021
25.5.2021 Přerušení dodávky el.proudu v části Velkého Dubičného

El. proud bude vypnut ve středu dne 26.5.2021 od 7:00 do 16:30 hod.
Bez el. proudu budou odběratelé napájení z trafa u sjezdovky a z trafa u vodojemu JVS na dolním okraji obce.
Čísla popisná dotčených nemovitostí jsou uvedeny v příloze.

25.5.2021 Přerušení dodávky el.proudu v části Velkého Dubičného

El. proud bude vypnut ve středu dne 26.5.2021 od 7:00 do 16:30 hod.
Bez el. proudu budou odběratelé napájení z trafa u sjezdovky a z trafa u vodojemu JVS na dolním okraji obce.
Čísla popisná dotčených nemovitostí jsou uvedeny v příloze.

24.5.2021 Program-zasedání ZO-31.5.2021
17.5.2021 Ochranné pásmo radiolokátoru_Č.B.
28.4.2021 Aktualizace BPEJ v k.ú. Dubičné
19.4.2021 Zveřejnění záměru- pronájem louky
16.4.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 12.4.2021
15.4.2021 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Zveřejnění požaduje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

14.4.2021 Přerušení dodávky el.proudu v části Velkého Dubičného.

Bezproudí bude v pátek dne 23.4.2021 od 7:00 do 16:30 hod.
Jedná se o odběratele napájené z trafa u sjezdovky a z trafa u vodojemu JVS na dolním okraji obce.

13.4.2021 Přerušení dodávky el.proudu v části Velkého Dubičného.

Bezproudí bude v pátek dne 23.4.2021 od 7:00 do 16:30 hod.
Jedná se o odběratele napájené z trafa u sjezdovky a z trafa u vodojemu JVS na dolním okraji obce.

5.4.2021 Program-zasedání ZO-12.4.2021
14.3.2021 Omezení dodávky pitné vody
14.3.2021 Omezení dodávky pitné vody
10.3.2021 Výúčtování ČEVAK za rok 2020
10.3.2021 Cena vodného a stočného pro rok 2021
4.3.2021 Veřejná vyhláška-stavební řízení-Chodník
1.3.2021 Sčítání lidu 2021
17.2.2021 Vyhláška-úplné znění ÚP po 2.změně.pdf
17.2.2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 8.2.2021
1.2.2021 Program-zasedání ZO-8.2.2021
18.12.2020 Zápis-16.12.2020
9.12.2020 Program-zasedání ZO-16.12.2020
3.12.2020 Zápis ze zasedání ZO Dubičné ze dne 30.11.2020
24.11.2020 Smlouva s firmou PEDERSEN-13.dodatek-pro rok 2021
24.11.2020 Zápis ze zasedání ZO Dubičné ze dne 2. 11. 2020
23.11.2020 Program zasedani zo-30.11.2020
22.11.2020 Zápis ze zasedání ZO Dubičné ze dne 18.11.2020
28.10.2020 Změna otevírací doby-pošta Rudolfov do 8.112020.
26.10.2020 Program zasedání ZO-2.11.2020.
7.9.2020 Zápis ze zasedání ZO Dubičné ze dne 24.8.2020
26.8.2020 Doplnění pasportu komunikací
26.8.2020 Záměr obce-směna majetku-Kušů
17.8.2020 Program-zas. ZO-24.8.2020
3.8.2020 Doprovodná informace k opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212
20.7.2020 Územní rozhodnutí-chodník Dubičné-Rudolfov
15.7.2020 Zápis ze zasedání ZO Dubičné ze dne 8.7.2020
1.7.2020 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 8. 7. 2020 od 17 hod.
15.6.2020 Zápis ze zasedání ZO Dubičné ze dne 8.6.2020
10.6.2020 Schválený závěrečný účet Obce Dubičné za rok 2019
8.6.2020 Ověřování
3.6.2020 Veřejné projednání územního plánu obce Dubičné- změna č. 1-15.7.2020
1.6.2020 Program zasedání ZO-8.6.2020
31.5.2020 Vyhláška-péče o les
26.5.2020 Aukční vyhláška-dražba lesních pozemků
13.5.2020 Veřejná vyhláška
13.5.2020 Porovnání kalkulace ceny se skutečností-ČEVAK
6.5.2020 Návrh závěrečného účtu-Obec Dubičné 2019
4.5.2020 Ověřování
3.5.2020 Zápis ze zasedání ZO Dubičné ze dne 27.4.2020
30.4.2020 Ukončení provozu pojízdné prodejny
27.4.2020 Částka Sbírky zákonů č. 70/2020
21.4.2020 Program zasedání ZO-27.4.2020
20.4.2020 Program zasedání ZO-27.4.2020
15.4.2020 Záměr směny lesa Ševčík - Dubičné
10.4.2020 Otevření sběrného dvora
7.4.2020 Otevření sběrného dvora
7.4.2020 Opatření MZe-výsadba lesa
1.4.2020 Zápis žáků do 1.tříd
24.3.2020 Kontejner firmy ASEKOL
23.3.2020 Prodloužení splatnosti poplatku za odpady a psy
22.3.2020 Restaurace "U Žáby"-výdej jídel
20.3.2020 Prokazování totožnosti a běh lhůt během nouzového stavu
18.3.2020 Zápis ze zasedání ZO Dubičné ze dne 16.03.2020
17.3.2020 Usnesení vlády ČR-17.3.2020
16.3.2020 Omezení provozu obecního úřadu
16.3.2020 Koronavirus-16.3.2020
12.3.2020 Nouzový stav
12.3.2020 Nouzový stav
3.3.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 24. 2. 2020
1.3.2020 Aukční vyhláška EAS-CB-14-2020
17.2.2020 Program zasedání ZO-24.2.2020
12.2.2020 Poděkování velitele HZS JčK zásahovým jednotkám obcí
10.2.2020 Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
10.2.2020 Ověřování
3.2.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.01. 2020
20.1.2020 Program zasedání zastupitelstva obce-27.1.2020
15.1.2020 Dražební vyhláška 3
30.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020
20.12.2019 Střednědobý rozpočtový výhled obce Dubičné na roky 2021, 2022
18.12.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 18. 12. 2019
11.12.2019 Aukční vyláška-na den 7.1.2020
11.12.2019 Oznámení veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dubičné dne 18. 12. 2019
2.12.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12. prosince 2019
29.11.2019 Veřejná vyhláška Návrh opatřední obecné povahy Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení - radiolokátoru České Budějovice.pdf
21.11.2019 Návrh rozpočtu Obce Dubičné na rok 2020
20.11.2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Dubičné na roky 2021, 2022
19.11.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 11. 11. 2019
19.11.2019 Žádost soudu ČB o spolupůsobení
11.11.2019 Aukční vyhláška-dražba lesních pozemků
4.11.2019 Oznámení veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dubičné dne 11. 11. 2019 (pondělí) od 18.00 hod. v budově OÚ
2.10.2019 Veřejná vyhláška zásady územního rozvoje
2.10.2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 5. 8. 2019
17.9.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 16. 9. 2019
8.9.2019 Program zasedání zastupitelstva obce 16.9.2019
5.9.2019 Oznámení o přerušení dodávky el. proudu pro část Samot
2.9.2019
5.8.2019 Zveřejnění záměru obce pronajmout prostory restaurace U Žáby
1.8.2019 Zveřejnění záměru obce pronajmout prostory restaurace U Žáby
29.7.2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 5. 8. 2019
5.6.2019 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup při usmrcování kormorána velikého
2.1.2019 Schválený rozpočet na rok 2019
1.1.2019 Cena vodné a stočné 2019
2.7.2018 Revitalizace rybníku Lusný - Veřejná vyhláška
7.9.2017 VŘ Oprava místní komunikace u Rejšků
5.6.2017 Záměr obce - prodej nemovitého majetku
22.10.2014 Oznámení konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
24.1.2012 Záměr prodeje pozemku


Obec Dubičné zveřejňuje záměr prodeje pozemku par.č. 270/1 o výměře 860 m2
v k.ú. Dubičné.
6.9.2019 Zalesnovani-opatreni-obecne-povahy
22.5.2024 Volby do Evropského parlamentu - doba a místo konání voleb
13.5.2024 První zasedání okrskové volební komise
30.4.2024 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
30.4.2024 FÚ Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
29.4.2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO Budějovicko - Sever
22.4.2024 Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu sídlech volebních okrsků
15.4.2024 Sdělení Finanční správy - poplatníci přihlášení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
15.4.2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
16.2.2024 Opatření obecně povahy č. 1/2024/OZZL
4.12.2023 Cena skipasu na sezónu 2023/2024 pro občany s trvalým pobytem v obci Dubičné
23.11.2023 06-Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 30.10.2023
20.11.2023 Budějovicko-Sever návrh rozpočtu 2024
18.4.2023 Změna silničního provozu u dálnice D3- křižovatka Hlinsko
26.12.2022 Omezení provozu restaurace
12.12.2022 Zasedání okrskové volební komise
19.9.2022 Návrh stanovení místní úpravy provozu
9.7.2022 Uzavření komunikace Dubičné -Rudolfov
12.5.2022 Ztráta klíčů
21.2.2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 14.02.2022
20.11.2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Dubičné na roky 2021, 2022
10.7.2015 Prodloužení lhůty pro podání nabídek na kontejnery na bioodpad
24.6.2015 Výzva k podání nabídky na kontejnery
5.2.2015 Opatření obecné povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
Úřední deska-archiv - archiv změn