Nakládání s odpady a termíny svozu

Sběrný dvůr

Určen jen PRO MÍSTNÍ OBČANY.

Otvírací doba:                    sobota  9°° - 11°° hod

Odpovědný pracovník:    František Janda


Termíny svozu odpadů na rok 2023


Termíny svozu na rok 2024

Termíny svozu na rok 2024