2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 2.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 2.4.2012 od 18 hodin

 Místo konání: obecní úřad Dubičné

 

Přítomni: p. Brůžek, p. Novotný, pí Chvátalová, Mgr. Petřeková

  

Program:1. Kontrola předešlého zápisu

                  2. Nájem bytu

                  3. Informace o budované kanalizaci

                  4. Oprava cesty

                  5. Úprava prodejní ceny pojízdné buňky

 

 

Zastupitelstvo schválilo program zasedání.

  

1. Kontrola předešlého zápisu.

  

2. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem bytu v budově OÚ sl. Denise Jungmannové od 1.4.2012.

  

3. Starosta informoval zastupitelstvo o předpokládané kolaudaci nově budované kanalizace,

    kolaudace by měla být provedena do konce měsíce dubna 2012.

  

4. Obec Dubičné zajistí opravu příjezdové cesty k domu č. pop. 124, majitel domu se

     bude na opravě podílet.

 

5. Zastupitelstvo souhlasí s úpravou prodejní ceny pojízdné buňky na 3 500,- Kč vzhledem

    ke stavu této buňky.

    Usnesení č. 10 jednohlasně schváleno.

 

  

Ověřovatelé: pí Chvátalová

                     Mgr. Petřeková