2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 23.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 23.4.2012 od 18 hodin

 Místo konání: obecní úřad Dubičné

 Přítomni: p. Brůžek, p. Novotný, Mgr. Petřeková, pí Chvátalová, Ing. Hronek

  

Program: 1. Kontrola předešlého zápisu

                  2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího

                      věcnému břemenu – pozemek par. č. 288/1, 259/1

                  3. Informace o kanalizaci

                  4. Vyřazení nefunkčního majetku

                  5. Žádost SDH Dubičné o příspěvek na hasičskou soutěž

  

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.

  

1. Kontrola předešlého zápisu.

 

2. Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku par.č. 288/1 a 259/1

    pro E.ON Distribuce a.s. a s toho vyplývající Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení

    věcného práva odpovídajícího věcném břemenu.

    Usnesení č. 11 jednohlasně schváleno.

  

3. Starosta informoval zastupitele o kolaudačním řízení kanalizace Malé Dubičné – Samoty

    a Dubičné II. etapa, které proběhlo dne 20.4.2012.

  

4. Zastupitelstvo rozhodlo vyřadit nefunkční a poškozený majetek obce:

                              9 židlí

                              1 mikrovlnná trouba

                              1 hifi věž

                              2 pracovní stoly (pult, s policí)

    Usnesení č. 12 jednohlasně schváleno.

 

5. Zastupitelstvo schválilo příspěvek SDH Dubičné na hasičskou soutěž ve výši 3500,- Kč.

    Usnesení č. 13 jednohlasně schváleno.

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Hronek

                       Mgr. Petřeková