2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 27.2.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 27.2.2012 od 18 hodin

 

Místo konání: obecní úřad Dubičné

Přítomni: p. Brůžek, p. Novotný, Mgr. Petřeková, Ing. Hronek,

                     pí. Chvátalová, p. Bouška, p. Pouzar

 

Program: 1. Kontrola předešlého zápisu

                     2. Prodej pozemku par.č. 270/1

                     3. Rozpočtová změna č. 2

                     4. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2011

                     5. Nabídka na zpracování stav. dřeva

 

 Zastupitelstvo schválilo program zasedání.

 

1.   Kontrola předešlého zápisu.

2.   Zastupitelstvo jednalo o prodeji pozemku par. č. 270/1. Prodej prozatím zastaven.

3.   Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2 dle přiloženého soupisu.

Usnesení č. 5/2012 jednohlasně schváleno.

4.  Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2011.

Výsledek – bez závad.

5.  Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce zveřejnit nabídku obce Dubičné o možnosti občanů obce zpracovat si 5 ks padlých stromů v obecním lese na stavební dřevo.

V případě více zájemců bude vítěz vybrán obálkovou metodou, to znamená, kdo předloží nejvyšší finanční nabídku.

Minimální cena za 1 m3 dřeva je stanovena na 1.000,- Kč/m3.

Přihlášky do soutěže budou přijímány do 17.00 hod. dne 19.3.2012.

 

Ověřovatelé:  Mgr. Petřeková

                              p. Bouška