2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 7.5.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné

ze den 7.5.2012 od 18 hodin

  

Místo konání: obecní úřad Dubičné

 

Přítomni: p. Brůžek, p. Novotný, pí Chvátalová, Ing. Hronek, Mgr. Petřeková

 

 Program:1. Kontrola předešlého zápisu

                  2. Rozpočtová změna č. 3

 

 

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.

  

1. Kontrola předešlého zápisu. 

2. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu vztahující se k měsíci dubnu 2012 dle přílohy.

    Usnesení č. 14/2012 jednohlasně schváleno.

 

  

 

Ověřovatelé: pí Chvátalová

                     Ing. Hronek