2018

V květnu 2018 se zasedání zastupitelstva obce se nekonalo