2022

01-V lednu 2022 se zasedání ZO Dubičné nekonalo