2022

07-V červenci 2022 se zasedání ZO Dubičné nekonalo