2022

08-V srpnu 2022 se zasedání ZO Dubičné nekonalo